Се прашувате која големина на торта Ви е потребна, за да ги послужите планираните гости? Нашиот шематски приказ на торти е тука да Ви помогне околу тоа.

Шема за големина на торти

Свадбени торти големина

НАПОМЕНА
Кружната форма на торта, содржи исто толку материјал, колку и четвртастата форма на торта, односно, дозата на состојки за изработка на кружна торта е иста колку и за изработка на четвртаста или било која друга форма на торта. 
Но, саканиот број на пресечени парчиња е најлесно да се постигне кај четвртастиот облик на торти.
 
Тортите имаат стандардна просечна висина од околу 10-тина центиметри. Доколку декорацијата на тортата бара тортата да биде повисока, ќе мора да се скрати во обем за да се постигне саканата висина.